LOGOWANIE
Placówka:
Kod świadczeniodawcy:
Login:
Hasło:Ważne zmiany w systemie MedicalData
2018-11-20 Prace serwisowe
 24 listopada 2018 od godziny 22:00 do godziny 6:00 będą prowadzone prace serwisowe. System MedicalData zostanie w tym czasie wyłączony. Jeżeli prace będą przebiegać bez zakłuceń jest możliwe przywrócenie działania systemu wcześniej.
2018-09-03 Panel medyczny
 Od 4 września 2018 zmiany w modyfikacji elektroniczej dokumentacji medycznej. Szczegóły po zalogowaniu konto -> ustawienia -> informacje
2018-04-03 Moduł dane pacjenta
 Od 6 kwietnia 2018 dostępny będzie nowy moduł edycji danych pacjenta. Szczegóły po zalogowaniu konto -> ustawienia -> informacje
2018-04-06 Moduł skierowanie szpital
 Od 10 kwietnia 2018 dostępny będzie nowy moduł skierowanie do szpitala. Szczegóły po zalogowaniu konto -> ustawienia -> informacje
2017-12-08 Prace serwisowe
 W nocy z 14 na 15 grudnia 2017 w godzinach 22:00-5:00 nastąpi przerwa w dostawie serwisu MedicalData.pl. Przerwa wynika z zaplanowanych prac konserwacyjnych. Za utrudnienia przepraszamy, zespół MedicalData.pl
2016-09-29 CAPS LOCK
 29.09.2016 został zablokowany CAPS LOCK podczas wpisywania hasła. Prosimy używać SHIFT. Zmiana jest podyktowana częstymi problemami z zalogowaniem, gdy CAPS LOCK był włączony przypadkowo.
2016-06-01 Nowe logowanie
 01.06.2016 został włączony nowy moduł logowania, w którym nie można już zapamietać loginu i hasła. Dane te trzeba każdorazwo wpisać w formularzu. Osoby, które nie pamiętają swojego hasła, powinny zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za nadawanie loginów i haseł w danej placówce, w celu wygenerowania nowego hasła.
2015-09-23 Zmiany we wprowadzaniu świadczeń z AOS
 Przy wprowadzaniu świadczeń pierwszorazowych należy podać sposób kontynuacji leczenia pacjenta. Domyślnie zaznaczony jest najczęściej występujący przypadek - kod 2 - dalsze leczenie w tej poradni AOS. Dostępne opcje wyboru:
1 w POZ - Dalsze leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej
2 w tej poradni AOS - Pozostawienie pod opieką poradni specjalistycznej
3 w innej poradni AOS - Skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny
4 w szpitalu - Skierowanie do szpitala
5 zakończenie - Zakończenie leczenia specjalistycznego
2015-06-17 Zmiany we wprowadzaniu skierowań
 Przy wprowadzaniu skierowania obowiązkowe jest wpisywanie kodu resortowego 7 (KR7 kod 3-cyfrowy, czasem 4-cyfrowy, powinien być umieszczony na pieczątce przychodni zlecającej badania, przy nazwie poradni) oraz kodu resortowego 8 (KR8 - kod 4-cyfrowy, powinien być umieszczony na pieczątce przychodni zlecającej badania, przy nazwie poradni).
 Kod resortowy 7 jest akceptowany jako 000, ale stosuje się jedynie w poradniach, które nie mają nadanego kodu resortowego 7.
 Kod resortowy 8 jest kodem poradni, wszystkie poradnie tej samej specjalności mają ten sam kod, np. Poradnia chirurgii ogólnej 1500, stąd przy braku kodu KR8 na pieczątce przychodni zlecającej, w polu KR8 możemy wpisać nazwę poradni zlecającej (np dla Poradni chirurgii ogólnej najlepiej pominąć słowo poradnia i wpisać chirurgii), system wyświetli podpowiedzi, należy wybrać właściwą nazwę poradni a system wprowadzi odpowiedni kod KR8.
 Nowością jest odznaczanie czy skierowanie zostało fizycznie dostarczone do przychodnii.