Panel Pacjenta
Dane osobowe
Typ ID: Wartość ID:
Imię: Kraj pochodzenia:
Drugie imię: Płeć:
Nazwisko: Data ur.:
Adres pobytu w Polsce
Woj. Nr domu:
Miej.: Nr lokalu:
Ulica:
Kod pocztowy:
Dane kontaktowe
Telefon kom.: Telefon stac.:
E-mail:
Medicaldata V15