Panel Medyczny - Logowanie
Ważne zmiany w systemie MedicalData

2023-09-23 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, serwis Medicaldata nie będzie dostępny, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2024-03-30 16:00:00
Zakończenie prac: 2024-03-30 17:59:00
Czas prac serwisowych: do 2h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2024-01-26 Prace techniczne

W naszej serwerowni będą prowadzone prace serwisowe przez dostawcę prądu - ENERGA S.A. . W związku z tym, serwis Medicaldata może być niedostępny, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2024-01-27 14:00:00
Zakończenie prac: 2024-01-27 23:59:00
Czas prac serwisowych: do 3h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2023-09-23 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, serwis Medicaldata nie będzie dostępny, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2022-09-23 23:00:00
Zakończenie prac: 2022-09-23 23:59:00
Czas prac serwisowych: do 1h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2023-03-28 Prace techniczne

W związku z przeglądem przeciwpożarowym budynku serwerowni, serwis Medicaldata nie będzie dostępny, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2022-03-28 23:00:00
Zakończenie prac: 2022-03-28 23:59:00
Czas prac serwisowych: do 1h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2023-03-03 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, serwis Medicaldata nie będzie dostępny, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2022-03-04 21:00:00
Zakończenie prac: 2022-03-05 06:00:00
Czas prac serwisowych: do 10h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2022-03-26 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, serwis Medicaldata nie będzie dostępny, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2022-03-26 22:00:00
Zakończenie prac: 2022-03-27 12:00:00
Czas prac serwisowych: do 14h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2022-03-19 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, serwis Medicaldata nie będzie dostępny, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2022-03-19 22:00:00
Zakończenie prac: 2022-03-20 02:00:00
Czas prac serwisowych: do 4h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2021-10-19 Problemy w dostępie do kilkunastu systemów NFZ

We wtorek, 19 października mogą wystąpić duże problemy w dostępie do kilkunastu systemów informatycznych NFZ. Jak informuje NFZ utrudnienia będą spowodowane zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi.

Prace mają być prowadzone 19 października od godz. 17:30 do godziny 19:30 i w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

W trakcie trwania prac mogą być niedostępne następujące aplikacje:

SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (https://csm-swd.nfz.gov.pl/)
SMPT - System Monitorowania Programów Terapeutycznych (https://nfz.gov.pl/)
DILO - System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl)
AP-PKUŚ - Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń (https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/)
Kolejki Centralne (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/)
SRU - System Rozliczeń Uzdrowisk (https://uzdrowiska.nfz.gov.pl)
Rejestr zablokowanych recept lekarskich (http://recepty.nfz.gov.pl)
CBE - Centralna Baza Endoprotezoplastyki (https://aplikacje.nfz.gov.pl/cbe)
SWD - Aplikacja służąca do udostępniania podstawowych informacji o świadczeniodawcach w Internecie (https://aplikacje.nfz.gov.pl/swd/)
Umowy - Aplikacja służąca do udostępniania podstawowych informacji o zawartych umowach przez NFZ w Internecie (https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/)
SZOI - Portal NFZ (Obsługuje portal świadczeniodawców i potencjału w zakresie uzdrowisk) (https://nfzuzd.nfz.gov.pl/)
System eZWM (e- zlecenie na wyroby medyczne) (https://ezwm.nfz.gov.pl/)
eWUŚ (https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)

- Jednocześnie informujemy, że utrudnienia mogą dotyczyć również usług webservice dla tych systemów - ostrzega NFZ.

2021-10-09 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, serwis Medicaldata może działać wolniej, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2021-10-09 22:00:00
Zakończenie prac: 2021-10-10 06:00:00
Czas prac serwisowych: do 8h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2021-10-02 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, serwis Medicaldata może działać wolniej, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2021-10-02 22:00:00
Zakończenie prac: 2021-10-03 06:00:00
Czas prac serwisowych: do 8h

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2021-06-23 Szkolenie

W związku ze zmianami wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca 2021 prezentujemy materiały szkoleniowe. https://medicaldata.pl/szkolenia/index.php

2021-02-24 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, Twoja usługa hostingowa może być chwilowo niedostępna, zgodnie z poniższym planem:
Rozpoczęcie prac: 2021-02-27 22:00:00
Zakończenie prac: 2021-02-28 01:00:00
Czas niedostępności: do 2h
Uwagi: Prace dotyczą serwerów www oraz poczty e-mail

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby przerwa we wskazanym przedziale była możliwie najkrótsza. Przepraszamy za niedogodności.

2020-12-16 Prace techniczne

W związku z koniecznością wykonania prac technicznych, serwis www.medicaldata.pl może być chwilowo niedostępny lub działać wolniej, zgodnie z poniższym planem: Rozpoczęcie prac: 2020-12-19 23:00:00 Zakończenie prac: 2020-12-20 06:00:00

2020-12-15 Wyszukiwanie wystawionych recept

W Panelu Medycznym włączono funkcjonalność wyszukiwania wystawionych recept pacjentowi. Przy każdym leku pacjenta jest ikona która prezentuje wyniki wyszukiwania danego leku.

2020-11-19 POZ - zlecanie badań na COVID-19

W Panelu Medycznym włączono moduł Diag. COVID-19.

2020-10-15 Przerwa techniczna

W związku z koniecznością wykonania prac technicznych, serwis www.medicaldata.pl będzie chwilowo niedostępny, zgodnie z poniższym planem: Rozpoczęcie prac: 2020-10-15 22:00:00 Zakończenie prac: 2020-10-16 00:00:00 Czas niedostępności: 2 h

2020-08-10 Kontakt

Uwaga! W związku z podejrzeniem koronawirusa nasze biuro przeszło w tryb pracy zdalnej. Telefon stacjonarny nie będzie obsługiwany. Prosimy o kontakt mailowo lub przez wiadomość w Medicalu. Adresy mailowe dostępne po zalogowaniu, w module wiadomości.

2020-07-21 eSkierowanie

Po zalogowaniu w Konto -> ustawienia -> informacje dostępna jest instrukcja ws uruchomienia eSkierowań.

2020-05-14 ankieta Sanepidu ws koronowirusa

W związku z pismami z lokalnych oddziałów PSSE wtrzymujemy wysyłanie akniekty COVID 19 do PSSE. PSSE oczekuje zgłoszeń ZLK-1 (zgłoszenie choroby zakaźnej przy dodawaniu świadczenia ICD10 B34.2 lub B34.9). Pozostała funkcjonalność pozostaje bez zmian.

2020-03-16 ankieta Sanepidu ws koronowirusa

W panelu administratora w placówka -> ustawienia -> "Ankieta Sanepidu ws COVID 19" można włączyć wsparcie uzupełniania i automatycznego sprawozdawania ankiety ws wstępnej kwalifikacji pacjenta do grup ryzyka.

2019-08-28 e-Recepty Panel medyczny

Od 30 sierpnia 2019 będzie włączony moduł umożliwiający wystawianie e-Recept. Proszę do tego czasu zapoznać się z 2 instrukcjami.
Instrukcje dostępne są w panelu po zalogowaniu - Menu->Konto->Ustawienia->Informacje.

2019-07-16 Panel medyczny

17 czerwca 2019 r. będzie udostępniony nowy moduł recept. Zmiany są związane z dostosowaniem modułu do eRecepty, m. in:
- nowa baza leków
- wyszukiwanie leku jest dwuetapowe, najpierw wyszukujemy konkretny preparat a następnie klikamy w niego i dobieramy moc oraz wielkość opakowania
- słowny opis substancji czynnej jest dostępny po kliknięciu opcji "Ilość sub. czynnej" w menu przy leku

2019-05-27 Nowe menu

Między 1 a 15 czerwca 2019 r. będzie stopniowo udostępniane nowe menu główne. Zmiany są związane z dostosowaniem menu do urządzeń mobilnych, udostępnieniem mechanizmu licznika czasu sesji oraz poprawieniem ogólnej funkcjonalności.

2019-02-07 Przerwa techniczna

W związku z pracami serwisowymi w serwerowni może wystąpić przerwa w dostępie do usług w piątek 8.02.2019 od godziny 22 do 9.02.2019 do godziny 8 rano.

2019-02-05 Zmiany w wyszukiwaniu leków

Zamiast podpowiedzi do pola wyszukiwania leków, lista wyników będzie aktualizowała się dynamicznie.

2018-11-20 Prace serwisowe

24 listopada 2018 od godziny 22:00 do godziny 6:00 będą prowadzone prace serwisowe. System MedicalData zostanie w tym czasie wyłączony. Jeżeli prace będą przebiegać bez zakłuceń jest możliwe przywrócenie działania systemu wcześniej.

2018-09-03 Panel medyczny

Od 4 września 2018 zmiany w modyfikacji elektroniczej dokumentacji medycznej. Szczegóły po zalogowaniu konto -> ustawienia -> informacje

2017-12-08 Prace serwisowe

W nocy z 14 na 15 grudnia 2017 w godzinach 22:00-5:00 nastąpi przerwa w dostawie serwisu MedicalData.pl. Przerwa wynika z zaplanowanych prac konserwacyjnych. Za utrudnienia przepraszamy, zespół MedicalData.pl